Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ASOK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S CANTON

S/S CANTON

Reg:4777 Byggd:1906 Varv:B&W
DW:6.100 BR:3.422 Mått:111,6x14,3x7

Byggd för A/S DET DANSKE ÖSTASIATISKE KOMPAGNI, Danmark. S/S NIKOBAR.
Fick 1907, på första hemresan, brand ombord i höjd med Java. Det tog 12 dagar att släcka elden.
Efter provisorisk reparation togs fartyget till Hamburg för reparation.
Såld under reparationstiden till AB SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET, Göteborg. S/S CANTON.
Överförd 1916, genom byte, till SVENSKA AMERIKA MEXICO LINIEN, Göteborg. S/S CARLSHOLM.
Strandade 1934 utanför Finngrundet på resa norrut.
Flottogs och togs till Malmö för dockning. Bottenskadorna ansågs så stora att fartyget kondemnerades.
Upphuggen 1934 i Köpenhamn.S/S CARLSHOLM
S/S CARLSHOLM

S/S CARLSHOLM
S/S CARLSHOLM

S/S CARLSHOLM
S/S CARLSHOLM