Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S MARIEHOLM

S/S MARIEHOLM

Reg: 7958 Byggd: 1934 Varv: A P Möller, Odense
DW: 715 BR: 1.162
Mått:63,7 x 9,9 x 5,8 Fart:12
Såld 1940 till MARINFÖRVALTNINGEN, S.N. Stabsfartyg.
Såld 1977 till RED AB MARIEHOLM, Stockholm. S.N. I trafik Strömstad- Sandefjord och Malmö-Köpenhamn.
Såld/KK 1983 till AUTOSTYLE OY (F. DONNER), Finland. S:N.
Såld 1984 till AB GRUNDSTENEN, Göteborg.
Renoverad till restaurang- fartyg och registrerad på ÅNGFARTYGS AB MARIEHOLM.
Placerad i Göteborgs hamn som restaurangfartyg.

S/S MARIEHOLM
Marinens stabsfartyg M/S MARIEHOLM

S/S MARIEHOLM
Reklamvykort för restaungfartyget S/S MARIEHOLMÅter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år