BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAWALLENIUS LINE

Källor

BOKSTAVSORDNING
M/S AIDA -51
M/S AIDA -73
M/S AIDA -91
M//S ANIARA -63
M/S ANIARA -78
M/S ATLANTIC CINDERELLA
M/S ATLANTIC CONCERT
M/S ATLANTIC SONG
M/S BENGUELA
M/S BOHEME -47
M/S BOHEME -53
M/S BOHEME -68
M/S CARMEN -63
M/S CARMEN -82
M/S DON CARLOS -65
M/S DON CARLOS -76
M/S DON JUAN
M/S DON QUIJOTE 1999
M/S FALSTAFF -59
M/S FALSTAFF -77
M/S FALSTAFF -85
M/S FAUST -60
M/S FAUST -77
M/S FAUST -86
M/S FIDELIO -58
M/S FIDELIO -76
M/S FIGARO -59
M/S FIGARO -71
M/S FIGARO -81
M/S ISOLDE -56
M/S ISOLDE -85
M/T KALMIA
M/S MME BUTTERFLY -59
M/S MME BUTTERFLY -70
M/S MME BUTTERFLY -81
M/S MEDEA -63
M/S MEDEA -82
M/S MIGNON
M/S MIGNON 1999
M/S MONTMORENCY
M/S OTELLO -74
M/S OTELLO -92
M/S RIGOLETTO -55
M/S RIGOLETTO -69
M/S RIGOLETTO -77
M/T SOYA ANDREA -52
M/T SOYA ANDREA -62
M/S SOYA ATLANTIC
M/S SOYA BALTIC
S/T SOYA ELISABETH
M/T SOYA BIRGITTA
M/T SOYA LOVISA
M/T SOYA MARGARETHA
M/T SOYA MARIA -49
M/T SOYA MARIA -60
M/S SOYA PACIFIC
M/S SYMFONI
M/S TITUS
M/S TOSCA -47
M/S TOSCA -53
M/S TOSCA 63
M/S TOSCA -78
M/S TRAVIATA -55
M/S TRAVIATA -69
M/S TRAVIATA -77
M/S TRISTAN
M/S TURANDOT
M/S UNDINEWALLENIUS HISTORIK

OLOF WALLENIUS införskaffade 1934 den lilla lastbåten M/S BERTIL, byggd 1903, och lät bygga om henne till tankfartyg för vegetabiliska oljor. Det lilla fartyget på bara 125 DW fick namnet M/T SOYA och blev startpunkten för rederiets verksamhet.

Rederiets officiella namn var RED AB SOYA, det bolag som flertalet fartyg registrerades på. Andra bolag som fartyg registrerades på var: WALLENCO, WALLSHIP, WALLSTAR, WALLTANK, NUP, MANJOMA. Några fartyg ägdes av PartsRederier, registrerade på BERTIL BERNADOTTE AV WISBORG eller på Olof Wallenius dotter MARGARETA KLEBERG.
I denna sammanställning har jag inte fört uppgifter över vilket av bolagen som stått som ägare, inte heller försäljningar inom rederiet.
1988 förs samtliga fartyg över på WALLENIUSREDERIERNA AB, och marknadsförs som WALLENIUS LINES. Det namn som rederiet under lång tid haft i folkmun, blir nu också rederiets officiella namn.

1962 startade ett dotterbolag i Västtyskland under namnet WALLENIUS BREMEN. Detta rederi avvecklades i början av -80 talet.
1982 och 1983 startades dotterbolagen WALLENIUS LINES, JAPAN respektive SINGAPORE och 1989 fick det amerikanska dotterbolaget AMERICAN AUTOCARRIERS också fartyg registrerade.
Från att ha startat som ett rederi med mycket små tankfartyg för vegetabiliska oljor satsade rederiet i början av -40 talet på stortank, en satsning som i huvudsak avvecklades under -60 talet.
I flottan har också funnits styckegods, bulk och malmtankers.
I mitten av -60 talet tog Olof Wallenius initiativ till att bilda ATLANTIC CONTAINER LINE, ACL.

I mitten av -50 talet startade rederiet med transport av bilar i fartyg med särskild lasthantering för detta. Denna verksamhet växte till att bli rederiets specialitet. WALLENIUSREDERIERNA har varit världsledande i varje nytt steg i utvecklingen vad gäller biltransporter och är i dag ett av världens ledande rederier inom denna verksamhet.
1999 inleder Walleniusrederierna ett samarbete med norska Wilhelmsen Lines. Verksamheten drivs från 1 juli detta år under namnet Wallenius Wilhelmsen.

Fartygen fick från början namn med prefixet SOYA, följt av nummer eller namn. Denna namntradition bröts 1941 med RIGOLETTO, ett namn från operans värld. Fram till -60 talet fanns båda namntraditionerna, SOYA följde tankfartygen, operanamnen i huvudsak till torrlast. Efter SOYA-ELISABETH 1958 har samtliga fartyg fått namn från operans eller musikens värld.


E/S ORCELLE
Wallenius framtidsvision för noll-utsläpp