BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKATRANSOIL


                        
                                                                           RED AB KOPPARTRANS
KällorTRANSOIL
TRANSATLANTICS TANKREDERI

1922 anskaffar TRANSATLANTIC sitt första tankfartyg och 1927 bildas dotterbolaget RED AB TRANSOIL under ledning av Rolf Sörman. De flesta av Transatlantics tankfartyg kom att redas av Transoil eller något av detta rederis dotterbolag som tex Tankoil eller Troiltank. Genom sitt dotterbolag Transoil ger sig Transatlantic 1947 in i oljebranschen. Tillsammans med Stora Kopparbergs Berslags AB bildar man Koppartrans Olje AB samt Koppartrans rederi AB. Detta bolag bygger ett eget raffinaderi och bygger upp en egen återförsäljarkedja av oljeprodukter.
1952 kom Transoil att bilda ett helt fristående rederi lett av Sörman. Kvar i Transatlantics flotta fanns även efter detta ett fåtal tankfartyg.
I början av 60talet ger sig Transoil in i en helt ny sjöfartsverksamhet. Tillsammans med Red AB Rex bildas ett modernt färjerederi för att ta upp konkurrensen med Svenska Lloyd på trafiken Göteborg England. Detta färjerederi fick sitt namn från initialerna från Transoil och Rex som gav namnet TOR-Line.
Under 1965 genomför Transoil en koncernbildning tillsammans med Red AB Rex från Stockholm. Tiden som koncern blir dock kortvarig. I början av 1967 köps koncernen upp av SalÚns. Den uppköpta Trans/Rex koncernen kommer att utgöra grunden för SalÚn Dry Cargo.
FARTYGEN

M/T BERA 1939
M/T BIA 1951
M/T FAUNUS 1954
M/T JOHN E HYDE 1950
M/T KRATOS 1945
M/T W R LUNDGREN 1938
M/T NIKE 1939
M/T NIKE 1955
M/T OLJAREN 1955
M/T PEGASUS 1955
M/T STORA 1958
M/T TINNY 1955
M/T ZELOS 1942