BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKATOR LINEBokstavsordning
M/S TOR ANGLIA
M/S TOR BRITANNIA
M/S TOR FINLANDIA 1974
M/S TOR HOLLANDIA 1967
M/S TOR HOLLANDIA 1973
M/S TOR SCANDIA
M/S TOR SCANDINAVIA
Kölvatten
Premiäranlöp frihamnsterminalen
TOR LINE
Källor
åldersordning
M/S TOR ANGLIA
M/S TOR HOLLANDIA 1967
M/S TOR DANIA 1973
M/S TOR HOLLANDIA 1973
M/S TOR FINLANDIA 1974
M/S TOR BRITANNIA
M/S TOR SCANDINAVIA
M/S TOR SCANDIA
KölvattenTOR LINE startade sin verksamhet 1966 då de första fartyget M/S TOR ANGLIA levererades. Bakom rederiet stod Rederi AB Rex samt Transoil. Det var dessa rederier som lånade sina initialer till det nya rederiet. T:et från Transoil och R:et från Rex gav namnet TOR. När rederiets planer utvidgades från enbart Englandstrafik till trafik även på Holland kom Bratt-Götha samt holländska KNSM med i verksamheten.
Denna konstellation hade för avsikt att utmana Svenska Lloyd på passagerartrafiken till England, men snart satsade man även på lasttrafiken genom att skaffa moderna ro/ro färjor.
Tor Line blev 1967 en del av SalÚnkoncernen då SalÚns köpte upp Rexbolagen.

Även Svenska Lloyd stod vid denna tid i begrepp att förnya sitt tonnage på Englandslinjen och införa modern lasthantering. Tillsammans med Stockholms Red AB Svea samt Engelska Ellerman Wilson Line bildade man England-Sverige Linien, ESL.

Tor Line fick en avsevärd konkurensnackdel gentemot ESL då Tors passagerterminal placerades långt ut i Skandiahamnen. Svårt att hitta till bland oljecisterner och containers. Denna placering av passagerarterminalen behöll man i över 35 år.(Först 2001 bygger man en ny terminal i Göteborgs innerhamn.) Trots detta visade det sig att TOR Line skulle bli den starkaste parten av dessa två och ESL nöttes sakta ner. Först lämnade Svea och sedan Wilsons ESL, Lloyd stod ensamma kvar. 1977 kastade även Lloyd in handduken. Tor Line var nu ensam herre på Nordsjöns passagerartrafik.
Detta räckte dock inte för att säkerställa Tor Lines framtid. Flera försök gjordes för att få bättre ekonomi i verksamheten. Ett samarbete med det likaledes svårt pressade rederiet Göteborg Fredrikshavns Linjen (Sessan) inleddes 1980. När Sessan blev en del av Stena i början av 1981 sprack samarbetet med Tor Line. Med detta var också ägarnas tålamod med rederiets allt större förluster slut. Tor Line såldes 1981 till danska DFDS som fortsatte att driva rederiet med samma fartyg på samma linjer, men under dansk flagg.
Passagerarfärjorna marknadsförs efter 1991 under namnet Scandinavian Seaways och gick kvar på samma linje. Efters att tax-free lagstiftningen ändrats inom EU sökte rederiet kringå detta genom att angöra Norska Kristiansand. Denna verksamhet pågick fram till 2006 då passagerarverksaheten helt avvecklades. En epok i svensk sjöfartshistoria med reguljär passagerarbåts förbindelse mellan Göteborg och England var till ända
Lastfärjorna gick fortfarande kvar under namnet DFDS Tor line, till stor del under svensk flagg.
2010 går DFDS Tor Line helt upp i DFDS Seaways som nu är det nya namnet för färjetrafiken. Med denna färändring lämnar ochså allt fler av fartygen den svenska flaggan till förmån för den danskaReklamskiva i singelformat med låtaran "Tor Anglia-Valsen" samt "Välkommen ombord"