BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
THORDÉN LINESBokstavsordning
M/S AASE THORDÉN
M/S BRITA THORDÉN
M/S CLARY THORDÉN
M/S HJÖRDIS THORDÉN
T/T JOSEFINA THORDÉN
M/S KARIN THORDÉN
M/S KRISTINA THORDÉN
M/S MATHILDA THORDÉN
M/S SELMA THORDÉN


Källor

Ĺldersordning
M/S SELMA THORDÉN
M/S KRISTINA THORDÉN
M/S MATHILDA THORDÉN
M/S HJÖRDIS THORDÉN
M/S CLARY THORDÉN
T/T JOSEFINA THORDÉN
M/S KARIN THORDÉN
M/S AASE THORDÉN
M/S BRITA THORDÉNGustaf B Thordén föddes i Uddevalla 1894. Efter att ha arbetat vid bl.a. Broströms Linjeagentur i Stockholm flyttade han 1920 till Helsingfors. Här gav han sig på allvar in i sjöfarten och blev 1922 delägare i sitt första fartyg. 1924 grundades rederi och skeppsmäkleri AB Suomi där Thordén var delägare. 1926 delades bolaget så att Thordén övertog rederirörelsen, grunden var lagd för Thordénrederierna. Verksamheten växte och rederiet drev verksamhet både inom last- och tankfrakt där lastfartygen i första hand var insatta på nordamerikatrafik. Bolagets namn ändrades 1955 till Finska Nordamerika Linjen.
Vid krigsutbrottet fanns 16 fartyg i Thordéns finskflaggade flotta. När det såg ut som om Sovjetunionen skulle få kontrollen över Finland valde Thordén att lämna landet för att åter bosätta sig i barndomsstaden Uddevalla.
Han försökte på olika vis få med sig rederiets fartyg till Sverige, men lyckades bara få två fartyg registrerade i svenskt register samt så småningom ett fartyg som tidigare tagits i beslag av USA.
Under efterkrigstiden byggde Thordén upp sin rederirörelse i Sverige parallellt med sin finska rederirörelse.
I Uddevalla grundade han också Uddevallavarvet genom att köpa upp ett komplett amerikanskt varv och frakta delarna med egna fartyg till Uddevalla.
Längre fram blev det de ekonomiska problemen med varvet som fick Thordéns rederirörelse att gå omkull. 1958 tvingades Thordén lämna ifrån sig varvet och två år senare gick hans finska rederi i konkurs.
1963 omkom Thordén vid en seglingsolycka i Göteborgs skärgård. Vid denna tidpunkt bestod flottan av 11 fartyg varav 6 mindre kust- och bogserfartyg. Av de återstående 5 lastfartygen, som var insatta i nordamerikatrafiken, var tre föråldrade 40-talsfartyg som nu såldes.
1965 köpte Red AB Rex, Stockholm resterna av Thordén Lines inklusive de två kvarvarande fartygen. De mindre fartygen drevs vidare av Gustav Thordéns änka Clary ytterligare några år men 1970 såldes även det sista av dessa fartyg.
Epoken Thordéns var med detta ett avslutat kapitel i svensk sjöfart.


SELMA THORDÉN