BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA


TILLBAKA TILL STENA HUVUDSIDASTEN A. OLSSON
STENA LINE
Sten Allan Olsson (SAO) från Donsö i Göteborgs skärgård bildade 1939 ett handelsbolag i Göteborg. Från denna blygsamma start kom så småningom världens största färjerederi att utvecklas. Rederiet skulle få sitt namn från grundarens förnamn plus initialen från andra namnet, STEN A. Efter att den första affärsverksamheten utvecklats på landbacken, bl.a. skrotåtervinningsföretaget Stena Metall, gav sig SAO ut på havet. 1946 blev SAO ägare till sitt första fartyg , det lilla lastfartyget M/S DAN. Vid sidan av övrig affärsverksamhet började en liten flotta växa fram mest bestående av äldre och mindre fartyg. Många fartyg tillhörde flottan endast under en kort tid innan de åter såldes.

SKAGENLINJEN


1962 bildade SAO SKAGENLINJEN RED AB. Ett fartyg, det danska M/S ÖSTERSÖEN, chartrades in och sattes i trafik på linjen Göteborg- Skagen den 21 december 1962. Denna trafik pågick i tre månader då isen därefter stängde Skagens hamn och fartyget togs ur trafik. Senare under 1963 återupptogs Skagentrafiken, även nu med inchartrat tonnage. I juli 1963 sätter SAO sitt första egna fartyg i trafik S/S SKAGEN II på linjen Lysekil-Skagen. Redan mindre än ett år senare fick Skagenlinjen sitt första nybygge levererat, M/S POSEIDON. Utöver linjen på Skagen började man redan 1963 driva trafik även på Fredrikshavn. Under de första åren gjordes även försök att driva linjer på ett flertal olika orter som t.ex. Uddevalla-Marstrand-Skagen, Göteborg-Läsö, Bergkvara-Alinge. Efter 1966 var det dock Göteborg-Fredrikshavn som blev ensam kvar av dessa linjer. Konkurrensen med det 1936 etablerade rederiet Göteborg-Fredrikshavns Linien (SESSAN) hade börjat. Utöver trafiken västkusten-Danmark startades linjer mellan Trelleborg-Kastrup, Halmstad-Helsingör, Nakskov-Kiel samt en linje mellan Calais och Tillbury under namnet "The Londoner". Den sistnämnda linjen lades ned 1968, men Stena skulle komma tillbaka till engelska kanalen några decennier senare. Även på östkusten gjorde Stena satsningar. 1965 startades en linje Stockholm-Mariehamn. Denna kom att överleva ända fram till 1975. I samband med att trafiken på Skagen avvecklades försvann även namnet Skagenlinjen. Från hösten 1965 marknadsförs rederiet under namnet STENA LINE.

ÖSTERSÖEN

M/S ÖSTERSÖEN - Skagenlinjens första passagerarfärja

VÄGEN TILL VÄRLDSLEDANDE


1967 startar linjen Göteborg-Kiel, en linje som kommer att utgöra en av hörnstenarna i rederiets framtida utveckling. Först 12 år senare satsar Stena på en ny linje, nämligen Oslo-Fredrikshavn.

Kraftmätningen mellan Stena och Sessan når sin kulmen i början av -80talet. En dålig sjöfartskonjunktur samt befarad överetablering när nya färjor levereras tvingar fram en situation där Stena 1981 övertar Sessan. Under en kort tid är rederiets namn Stena-Sessan linien, men mycket snart faller namnet Sessan definitivt bort.

Ett år senare övertar Stena linjen Varberg-Grenå, den sista resten av Bonnierföretagens rederiverksamhet. I slutet av -80talet började Stena agera mer aktivt på internationellt vatten. En linje mellan Kanada och USA köps upp samt en linje mellan Holland och England.
Det stora genombrottet kom dock 1990 när man efter långdragna förhandlingar, avgjorda i domstol, till slut lyckades förvärva det stora engelska rederiet Sealink British Ferries som drev linjer på engelska kanalen och Irländska sjön. I ett slag blev nu Stena världens största färjerederi.
Affären grävde djupa hål i Stenas kassa och ett tag balanserade rederiet på konkursens slaka lina. Dessutom hade Sealinks tidigare ägare svårt att fördra att han förlorat striden om rederiet till Stena. Kanske var det därför som han några år senare bjöd Stena konkurrens på paradlinjen Göteborg-Fredrikshavn genom att starta Seacat.

1999 köper Stena upp den svenska delen av SCANDLINES. Med detta köp gör Stena en inbrytning på den expanderande trafiken på södra Östersjön. Scandlines fartyg fortsätter sin trafik under oförändrat rederinamn. Stena gjorde även ett försök att komma över de danska och tyska delarna av Scandlines men tyskarna motsatte sig detta köp, varför Scandlines övriga linjer drivs utan ägarandel av Stena.

AVSLUTNING


När detta skrivs i september 2001 består Stenas skandinaviska linjenät av följande linjer: Göteborg-Fredrikshavn, Oslo-Fredrikshavn (Göteborg, angörs 1 gång per vecka), Göteborg-Kiel, Göteborg-Travemünde (ej passagerartrafik), Varberg-Grenå, Karlskrona-Gdynia, samt Scandlines linjer Trelleborg-Rostock , Trelleborg-Sassnitz samt del i linjen Helsingborg-Helsingör.

Stena har ända från starten styrts som ett familjeföretag, först med Sten A Olsson i ledningen senare efterträdd av sonen Dan S Olsson. Börsintroduktion 1988 ändrade inte mycket på att den verkliga makten fortfarande låg i familjen Olssons händer. 12 år efter börsintroduktionen löste Stena in aktierna och återgick till att vara ett familjeföretag.

Utöver passagerarfärjeverksamheten har Stena byggt upp en stor flotta med lastfärjor. Man driver dessutom genom rederiet CONCORDIA ett stort antal stora tankfartyg. Dessutom har Stena varit aktivt inom offshoreindustrin där man ägt både supplyfartyg och borriggar.

I denna sammanställning presenteras Stenas svenskflaggade fartyg, vilka till mycket stor del är passagerarfärjor. Vykort av Stenas lastfärjor och övriga fartyg är tyvärr sällsynta, så information om dessa fartyg, samt Stenas utlandsflaggade färjor får sökas på annan plats.TILLBAKA TILL STENA HUVUDSIDA

Källor


BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA