BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKASTOCKHOLMS REDERI AB SVEA
FINLANDSTRAFIKEN - SILJA LINEKällor

Till SVEAS PASSAGERARFARTYG


Till HISTORIK STOCKHOLMS REDERI AB SVEA
"De samseglande"


Reguljär åretrunttrafik mellan Sverige och Finland kom igång 1870 genom postverkets fartyg S/S POSTILJONEN. Turen gick från Grisslehamn till Eckerö på Åland.
Reguljär trafik mellan Stockholm och finska fastlandet kom igång 1894 då finska Ångfartygs AB, FÅA, startade sin linje mellan Stockholm och Hangö. Några år senare bildas finska Ångfartygs AB Bore i Åbo. Detta rederi startar 1898 linjen Stockholm-Mariehamn-Åbo, den linje som blivit klassisk för finlandstrafiken och fortfarande är en viktig linje. För att möta konkurrensen från andra rederier inleder FÅA och Bore ett samarbete bland annat på linjen Stockholm-Åbo.
Under första världskriget låg linjetrafiken mellan Sverige och Finland i princip nere. Efter kriget hade Finland vunnit sin självständighet och man ville snabbt komma igång med trafiken till Sverige igen. FÅA och Bore tänkte återuppta sitt samarbete på Stockholm-Åbo linjen men nu ville även Sveabolaget delta i denna trafik. Så blev också fallet.Strax efter Åbolinjens start öppnar Svea och FÅA linjen Stockholm-Helsingfors, tio år senare blir även Bore en partner på denna linje. Från och med 1918 drivs finlandstrafiken av "De samseglande", en konstellation som består fram till 1980 då Bore väljer att lämna samarbetet och lämnar sin andel till de två kvarvarande intressenterna.

Från starten 1918 fram till 50talet drev dessa rederier Finlandstrafiken under namnet "De Samseglande". De insatta fartygen var klassiska ångfartyg. Först i slutet av 50talet kom ett nytänkande vad gäller fartygen. Anledningen var att man nu börjat få konkurrenter med nya tankar för hur modern färjetrafik skulle se ut. Konkurrensen kom från de bolag som senare skulle bli VIKING LINE och utgöra huvudkonkurrensen till "De samseglande".

SILJA LINE


1957 bildar "De samseglande" dotterbolaget OY/AB SILJAREDERIET i Åbo. Rederiets första fartyg blev Sveas gamla ångare Heimdall som nu fick namnet S/S SILJA under finsk flagg.
Under de kommande åren skulle Svea och de samseglande bolagen komma att utveckla färjetrafiken till Finland till kryssningsverksamhet med stora och moderna kryssningsfärjor. Konkurrensen med Viking Line ledde under 70- och 80talen till att fartygsflottan snabbt förnyades och att fartygen blev allt större och luxuösa.
Siljas trafik till Åbo bedrevs som åretrunttrafik medan linjen till Helsingfors gjorde uppehåll under vintermånaderna. Först 1972 öppnades Helsingforslinjen för året runttrafik.
Även om Siljarederiet bildades redan 1957 drevs verksamheten fortfarande som under "samseglingstiden". Fartygen hade respektive ägarrederis skorstensmärke och inget av fartygens yttre marknadsförde namnet Silja. För Sveabåtarna var det Sveas klassiska vita skorsten med svart S och efter 1981 fick färjorna Johnsons skorsten. Först i början av 70talet målades "Silja Line" på fartygens sidor och under 90talet får fartygen gemensam skorsten med den välkända Siljasälen.
1987 övertar Effoa (tidigare FÅA) och Johnson Line Sallyrederiet som kommit på obestånd. I detta rederi ingår bland annat Vasabåtarna, Sallys östersjökryssningar samt Sallys tredjedel av Silja Lines konkurrent Viking Line. Denna ägardel av Viking Line blev ohållbar och såldes efter en kort tid till de kvarvarande ägarrederierna i Viking Line.
Samtidigt köptes Ånedin Linjen som driver kryssningstrafik mellan Stockholm och Åland med den gamla Sveaveteranen Baltic Star ex.Birger Jarl.
Som komplement till kryssningsfärjorna bildas dotterbolaget Rederi AB Sea Wind 1989 med syfte att tillhandahålla enklare och billigare transporter av gods och passagerare.
Under 1989 genomför Effoa och Johnson Line en sammanslagning av all sin passagerartrafik i EffJohn International. Året efter tas nästa steg i denna utveckling då Effoa och Johnson Lines passagerartrafik slås samman i EffJohn AB. 1995 ersätts moderbolagsnamnet EffJohn med Silja Oy Ab.
Ägaregruppen bakom Silja Line ombildas senare till Neptun Maritimes. Detta bolag säljer 1999 51 procent av aktierna till det brittiska rederiet Sea Containers som i sin tur säljer 1% vidare till Gotlandsbolaget. Bakom Silja Lines nya ägare Sea Containers står James B. Sherwood. Inom svensk sjöfart har han tidigare varit känd som Stena Lines motståndare i kampen om Sea Link/Brittish Ferries samt ägare av Stenas konkurrent på linjen Göteborg-Fredrikshavn, Sea Cat.