BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKANORDSTRÖM & THULIN


           
KällorNORDSTRÖM & THULIN

1850 startar Carl Daniel Nordström en verksamhet för befraktning och klarering i Stockholm. Verksamheten växer och kommer att innefatta alla delar av shipping. Basen för verksamheten ligger under den första tiden i Nordströms goda kontakter med Åland. 1861 anställs den då 16årige Carl Gustaf Thulin i företaget. Fem år senare blir han delägare till företaget som nu ändrar sitt namn till Nordström & Thulin.
Under 30talet inledde N & T ett samarbete med den finska redaren Gustav B Thordén, en redare som senare skulle flytta över sin verksamhet till Uddevalla.
Under efterkrigstiden satsade N & T på bulk/malmfrakt i nära samarbete med Gränges. Bolaget kom tidigt att få ett stort internationellt engagemang med dotterbolag i t.ex. USA. Antalet fartyg som ägdes av N & T under svensk flagg var begränsat då man hellre valde att ta utländska fartyg i charter eller driva egna fartyg under annan flagg.
1993 köper N & T Walleniusrederiernas andel i stortankrederiet Argonaut. 1997 slås dessa både rederier samman till N&T Argonaut. Detta nya storrederi blir ett betydande rederi inom stortank, dock utan att några av fartygen är registrerade i Sverige. Aktiemajoriteten för detta storrederi har redan 1996 köpts upp av den Österrikiske affärsmannen Helmut Sohmen. Denne österrikare är svärson och arvinge till en av väldens störste tankredare, Y K Pao baserad i Hongkong. Under år 2000 avvecklas N&T Argounaut från Stockholmsbörsen och därmed har detta rederi inte någon svensk anknytning.

PASSAGERARFÄRJORNA
GOTLANDSLINJEN OCH ESTLINE

En oväntad och annorlunda del av N & T:s verksamhet startade 1987 då man satsade på passagerarfärjeverksamheten. Man lyckades vinna den statliga upphandlingen för Gotlandstrafiken på 10 år och införskaffade färjor för denna trafik som startade den 1 januari 1988.
Tillsammans med det statliga estniska rederiet Estonian Steamship Company (ESCO) bildar N&T 1992 det 50/50 ägda "Estline" för färjetrafik mellan Tallin och Stockholm
Denna del av N & T:s verksamhet fick ett tragiskt slut med M/S ESTONIAS förlisning 1994. Som en följd av denna katastrof meddelade N & T att man nu skulle lämna all färjesjöfart inklusive Gotlandslinjen. Man säljer sin del av Estline 1997 till ESCO och koncessionen för Gotlandstrafiken återgick till Gotlandsbolaget efter avtalsperiodens slut.N&T LASTFARTYG

S/S ALICE 1887
M/S ATOMENA 1944
M/S CASSIOPEIA 1956
M/S CASSIOPEIA 1972
S/S C. G. THULIN 1930
M/S NORD ATLANTIC 1983
PASSAGERARFÄRJORNA

M/S GRAIP 1977
M/S NORD GOTLANDIA 1981
M/S NORD NEPTUNUS 1977
M/S NORD ESTONIA 1974
M/S VINDILE 1988
M/S VISBY 1980 T/C
M/S PATRICIA OLIVIA T/CBRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA