BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
MALMROS REDERI AB
TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS AB
MALMROS REDERI AB

TRELLEBORGS ÅNGFARTYG

SVENSKA HAMBURGLINIEN

Källor

MALMROS REDERI AB
TRELLEBORGS ÅNGAFARTYGS AB
Den i Trelleborg verksamme handelsmannen och lokalpolitikern Frans Malmros tog 1870 initiativet till att bilda ett rederi som fick namnet TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS AB. I samband med bolagets bildande beställdes också rederiets första fartyg vid Lindholmens MV i Göteborg. Fartyget fick vid leveransen namnet S/S CORFITZ BECK-FRIIS. Två år senare bildades ett nytt bolag under namnet TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS NYA AB. Personerna bakom detta rederi var i princip desamma och Frans Malmros stod som huvudredare för båda bolagen.

Till en början sysselsattes bolagens växande flotta av ångfartyg i trampfart, en verksamhet som mötte svårigheter under 1880/90-talets svaga sjöfartskonjunktur. Frans Malmros försökte lösa problemen genom att starta en fast linje som bolagens fartyg kunde sysselsättas på. 1895 kom reguljär trafik igång på linjen Sveriges sydostkust-Hamburg, samt året senare en linje sydsverige-Antwerpen. Linjetrafiken blev lyckosam och kom att sysselsätta huvuddelen av bolagets fartyg fram till första världskriget.

1901 kom ytterligare ett bolag att bildas av samma personer som stod bakom de två första, RED AB MERKURIUS. Året senare ombildades de tre bolagen så att alla tre förenades i TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS NYA AB.

1904 avlider rederiets grundare Frans Malmros och efterträds av sonen Frans Malmros Jr. Under första världskriget drabbas sjöfarten hårt. Detta får till följd att fartygspriserna snabbt ökar. Trelleborgs Ångfartyg väljer i detta läge att sälja ut nästan hela sin fartygsflotta till goda vinster, utan att återinvestera i nya fartyg. Efter kriget hade rederiet en stark kassa som användes till att åter bygga upp rederiet genom nyanskaffning av fartyg.

1924 återupptogs Hamburglinjen, men eftersom linjen gick med förlust såldes den 1928 till nybildade SVENSKA HAMBURGLINJEN AB, Trelleborg. I ledningen för detta nybildade rederi satt Frans Malmros. Efter Hamburglinjens försäljning kom rederiets fartyg i huvudsak att gå i trampfart eller på tidsbefraktningar till andra bolag. Under mellankrigstiden förändras rederiets flotta från torrlast till att allt mer inriktas på tankfartyg. 1931 avlider Frans Malmros och efterträds av sonen Jarl Malmros.

1931 gjordes åter försök att få igång linjetrafik. Denna gång blev det en linje mellan Östersjön/Göteborg-Kanarieöarna-Västafrika. Till en början drevs linjen tillsammans med AB FORSGREN&SON i Göteborg under namnet FORSGREN LINE men efter ett par år var Trelleborgs Ångfartygs ensamma på linjen nu under namnet Malmros Line. Så vitt jag vet var detta första gången familjenamnet användes i samband med rederiet. Denna linje blev dock kortvarig då den lades ner i samband med spanska inbördeskriget 1936.

Hamburglinjen drev sin verksamhet under i stort sett hela andra världskriget. Troligen var detta rederi i allt för hög grad insyltat med nazityskland eftersom rederiet övertogs av Flyktkapitalbyrån, som 1946 lät sälja rederiet. Köpare var Trelleborgs Ångfartygs AB, som nu åter blev ägare till linjen. Hamburglinjen lades ner 1960 men traden övertogs av Hillerströms&co, Malmö.

Efter andra världskriget kom Trelleborgs Ångfartygs att fortsätta sin satsning på tankfartyg, men man slog sig även 1946 på ett helt nytt område, kylfarten. Tillsammans med Broströms i Göteborg kom man att bygga upp kylfartygsrederiet ATLANTTRAFIK som ägdes på 50/50 basis. Broströms var en återkommande samarbetspartner för Malmros genom åren där både samarbete vid nybyggnationer och delägarskap i fartyg förekom.

1944 görs en mindre namnändring då "nya" stryks i namnet som nu alltså blir Trelleborgs Ångfartygs AB. 1968 får rederiet namnet MALMROS REDERI AB, det namn som under lång tid varit bolagets inofficiella namn.

Malmros Rederi AB har nu utvecklats till ett rederi med både stortankers, gastankfartyg, moderna stora OBO fartyg utöver kylfartygen i Atlanttrafik. Malmros Rederi AB fortsatte att nybeställa fartyg, vilket ledde till att man stod med flera nya stora tankfartyg i början av sjuttiotalet, vilket skulle visa sig ödesdigert. Under 1970talet skulle den s.k. oljekrisen slå hårt mot tankersjöfarten, En stor del av världens tankfartyg låg upplagda. Malmros drabbades hårt av krisen och rederiets två sista nybyggen gick direkt från varv till upplag. Under i stort sett hela -70talet försökte rederiets ledning, nu lett av den fjärde Malmrosaren i bolagets ledning -Frans Malmros, att rädda rederiet genom utförsäljningar av bolagets tillgångar. 1980 är det dock definitivt slut med Malmros Rederi AB då det sista fartyget M/S MALMROS MONSOON säljs. Det bör dock understrykas att rederiet aldrig gjorde konkurs utan avvecklade rederiverksamheten och ombildade bolaget till investmentbolag.


BOKSTAVSORDNING
M/S BOHUS 1941
T/T BRAHEHUS 1956
M/T CAPELLA 1930
M/T CASTOR 1928
S/S CORFITZ BECK-FRIIS 1871
S/S ELLA 1922
M/T FALSTERBOHUS 1941
T/S FRANS MALMROS 1968
S/S FOLKE 1881
M/S GENTIANA 1956
M/T GLIMMINGEGUS 1952
S/S GUNBORG 1898
S/S GUNNAR 1901
S/S ISA 1920
T/S JACOB MALMROS 1968
S/S JARL 1900
T/S JARL MALMROS 1971
M/T JOHANNISHUS 1952
S/S KNUT 1920
S/S KOSTER 1917
M/T LILLÖHUS 1943
T/T MALMROS MARINER 1974
M/T MALMROS MONITOR 1975
M/S MALMROS MONSOON 1974
M/T MALMROS MULTINA
M/T MALMÖHUS 1941
T/T MALMÖHUS
S/S MERCUR 1882
M/T NYKÖPINGSHUS
M/T PAUL ENDACOTT
M/T POLLUX 1928
S/S RAN 1883
S/S TRELLEBORG 1872
T/T VARBERGSHUS 1959
M/T ÖRBYHUS 1953
ÅLDERSORDNING
S/S CORFITZ BECK-FRIIS 1871
S/S TRELLEBORG 1872
S/S FOLKE 1881
S/S MERCUR 1882
S/S RAN 1883
S/S GUNNAR 1901
S/S JARL 1900
S/S GUNBORG 1898
S/S ISA 1920
S/S ELLA 1922
S/S KNUT 1920
M/T CASTOR 1928
M/T POLLUX 1928
M/T CAPELLA 1930
S/S KOSTER 1917
M/T MALMÖHUS 1941
M/S BOHUS 1941
M/T FALSTERBOHUS 1941
M/T LILLÖHUS 1943
M/T GLIMMINGEGUS 1952
M/T JOHANNISHUS 1952
M/T ÖRBYHUS 1953
M/T NYKÖPINGSHUS
T/T BRAHEHUS 1956
M/S GENTIANA 1956
T/T VARBERGSHUS 1959
M/T PAUL ENDACOTT
T/T MALMÖHUS
T/S JACOB MALMROS 1968
T/S FRANS MALMROS 1968
T/S JARL MALMROS 1971
M/T MALMROS MULTINA
M/S MALMROS MONSOON 1974
T/T MALMROS MARINER 1974
M/T MALMROS MONITOR 1975