BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKASVENSKA LLOYD
RED AB THULE
SVENSKA LLOYD
FRAM TILL 1916

SVENSKA LLOYD
EFTER 1916

RED AB THULEPASSAGERARFARTYGEN


S/S BALDER
S/S BRITANNIA
M/S HISPANIA
S/S NORTHUMBRIA
S/S PATRICIA -09
S/S PATRICIA -26
M/S PATRICIA -51
M/S PATRICIA -67
S/S SAGA -09
M/S SAGA -46
M/S SAGA -66
M/S SAGA -72
S/S SUECIA
S/S THORSTEN
S/S THULE
Kölvatten

LASTFARTYGEN


M/S ACACIA
S/S ALBANIA 1903
M/S ALGERIA
S/S ANDALUSIA
S/S ANGLIA
M/S BOTHNIA
S/S CALABRIA 1916
S/S CAMPANIA
M/S DALMATIA
S/S DAHLIA 1907
M/S FRAGARIA
S/S FRISIA 1907
S/S FRITIOF 1906
S/S FYLGIA 1919
M/S GALLIA
M/S GDYNIA
S/S GERMANIA 1908
S/S GOTHIA
M/S GOTHIA 1937
M/S GOTHIA 1941
S/S HAMBURG 1888
S/S IBERIA 1903
M/S IBERIA 1956
M/S INDUSTRIA
S/S INGEBORG 1908
S/S ITALIA 1896
M/S ITALIA
S/S IVERNIA
S/S LIGURIA
S/S LUNARIA
S/S MALAGA 1882
S/S MANSURIA
S/S MASILIA
S/S MURCIA 1948
S/S NORDEN 1885
S/S NORGE 1885
S/S RING 1888
S/S SCANDINAVIA 1899
M/S SCANDINAVIA 1937
M/S SCANDINAVIA 1944
M/S SCANIA 1934
M/S SCANIA 1944
M/S SEGOVIA
M/S SICILIA 1934
M/S SICILIA 1950
M/S STELLARIA
S/S TUNISIA 1938
M/S VALENCIA
M/S VENEZIA
S/S VICIA 1896
M/S VICIA 1943
S/B VIKING 1914
M/T VINDEMIA
M/T VINIA
M/T VINLNDIA
M/S VIRGINIA 1942

Källor

ÅNGFARTYGS AB SVENSKA LLOYD


Bolaget bildades 1868 i Göteborg. Året därpå fick rederiet sitt första fartyg, S/S Sverige, ett nybygge från Keillers i Göteborg. Detta fartyg förliste redan samma år, varpå bolaget upplöstes.
Ett nytt bolag med namnet FÖRNYADE ÅNGFARTYGS AB SVENSKA LLOYD bildades strax efter att det första bolaget upplösts. Detta nya bolag hade större framgång och redan 1873 startade man linjetrafik mellan Norge och England.
Herbert Metcalfe blev rederiets direktör 1912 och med honom följde en expansiv utveckling av rederiet. Svenska Lloyd började köpa upp konkurrerande rederier. Ångfartygs AB Göteborg-Manchester inköptes 1915, detta bolag fanns dock kvar som ett dotterbolag ytterligare några år.
Svenska Lloyds lastfartyg fick tidigt sitt linjenät huvudsakligen på kontinenten, England och Medelhavet. Detta linjenät behöll rederiet ända till slutet. Vid sidan om lastfartygen har Lloyd också drivit några mindre tankfartyg för transport av vin. Dessutom har bolaget gjort kortare inhopp med ett antal oljetankers.Intri"

ÅNGFARTYGS AB THULE

1916 köpte Lloyd upp Ångfartygs AB Thule, Göteborg. Detta bolag var från starten 1870 inriktat på passagerartrafik till England. Atlantångarna till USA utgick från England och Thule såg möjligheten att skeppa emigranterna den första etappen från Sverige.
I och med uppköpet av Thule blev Lloyd helt dominerande på passagerartrafiken mellan Sverige och Storbritannien, en position man behöll fram till mitten av -60-talet när TOR LINE startar sin färjetrafik till England.
Uppköpet av Thule innebar dessutom att Lloyd ändrade sitt skorstensmärke till Thulebolagets. Rederiflaggan med malteserkorset behöll man.

ENGLAND-SVERIGE LINJEN

Vid mitten av -60-talet beställde Lloyd nya moderna passagerarfärjor för sin Englandstrafik. Det började bli dags att ersätta trotjänarna Suecia och Britannia som ångat på över Nordsjön sedan 1929. Nybeställningen av färjor ledde till ett samarbete med engelska Ellerman-Wilson line samt Stockholms Rederi AB Svea. Gemensamt bildade man England-Sverige Linien, ESL. Detta samarbete blev dock inte långvarigt och snart stod åter Lloyd ensamma för Englandstrafiken.
Som nämnts tidigare hade Lloyd fått konkurrens på linjen av Tor Line som också har moderna färjor på linjen. Det skulle visa sig att det blev Tor Line som gick segrande ur denna strid.
Utöver denna passagerartrafik startade man i slutet av -60-talet en linje mellan Southampton och Bilbao, samt en linje över engelska kanalen med snabba svävare. Den senare trafiken drevs tillsammans med Svenska Amerika Linien under namnet Hoverlloyd.

SLUTET

1972 hade BROSTRÖMS blivit majoritetsägare av Svenska Lloyd. Det blev nu uppenbart att Lloyds verksamhet drogs med stora förluster och en omstrukturering av bolaget var nödvändig. Den sista Englandsfärjan togs ur trafik för försäljning 1977 och samma år försvann också namnet Svenska Lloyd som rederirörelse. Kvarvarande fartyg förs över till Broströms och fick detta bolags skorstensmärke.


terminal

terminal

terminal
Järnvägsvagn för transport av passagerare till London?

Intri"

Intri"