BRYGGAN
REDERI
BROSTRÖM
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
Källor


TIRFING


Tirfings fartyg/fleetlist


Bolaget bildades 1890 och kom att utvecklas till koncernens moderbolag varifrån familjen Broström kom att styra sitt sjöfartsimperium. Rederiets fartyg var till en början sysselsatta i trampfart med i huvudsak spannmål och trävaror som last. Tidigt kom man dock att övergå till malmlaster där bolagets fartyg kom att sysselsättas i trafik mellan Luleå och Kiruna till kontinenten. I samband med att Panamakanalen öppnades 1914 kom Tirfing att teckna mycket långa och fördelaktiga kontrakt för transport av järnmalm från Chile upp till Bethlehem Steels stålverk i nordöstra USA. Bolaget kom också att reda flera av Broströms tankfartyg. Tirfing skulle också komma att stå som ägare till Broströms linje till östra Medelhavet där Svenska Orient Linien under många år var en del av Tirfing. 1976 ändras namnet till Broströms Rederi AB
ånfartygs AB Tirfing övertas 1992 av Shipinvest AB, ett bolag som uppstått efter det att Johansson-koncernen i Skärhamn gått i konkurs. Shipinvest AB ombildas till Broström AB, detta för att ta tillvara bolagets goda renume. Bolaget drev ett antal tankfartyg och övertas 2008 av A.P. Möller-Maersk. 2012 beslutar sig Maersk för att avvekla Broström AB och flytta verksamheten till Köpenhamn.

FERM


Ferms fartyg/fleetlist


Axel Broström bildade Ångbåtsaktiebolaget Ferm 1883 i Kristinehamn som var hans hemort. När Axel Broström flyttade till Göteborg så blev Ferm:s verksamhet kvar i Kristinehamn, i vart fall behöll rederiets fartyg Kristinehamn som hemmahamn. I början av bolagets verksamhet så bedrev man verksamhet från Vänern till i huvudsak England. I en senare utveckling av bolaget så övergick man till att driva verksamheten med malm och tankfartyg. Från 1941 köper Rederi AB Tirfing upp aktiemajoriteten i bolaget som därmed blir en del av Broströms verksamhet, utan någon särskild skillnad mot de fartyg som ägs av Tirfing. Det enda som då återstår är det egna skortsenmärket samt att fartygens hemmahamn fortfarande är är Kristinehamn. 1972 säljer bolaget sitt sista fartyg, M/S FALSTER, och bolaget går upp i Tirfing som senare kommer att ombildas till Broströms Rederi AB.


MOTORTANK


Motortanks fartyg/fleetlist


Bolaget bildades 1939 för att reda Broströms tankfartyg, men fick sitt första fartyg först 1945. Bolaget kom dock bara att stå som ägare till ett fåtal fartyg.


REDERI AB TIMEX


Timex fartyg/fleetlist


Bolaget bildades 1939 men först 1960 tillfördes rederiet egna fartyg. Timex fick överta äldre lastfartyg från Broströms linjerederier, fartyg lämpliga att sättas in i trampfart.


BROSTRÖM TENDER SERVICE


Tenders fartyg/fleetlist


Bildades 1952 för att effektivisera koncernens omlastningshantering.


AUGUST LEFFLER&SON


Lefflers fartyg/fleetlist


Företag inom sjöfarten som grundades 1781. Företaget köptes upp av Broströms 1965. Namnet levde kvar inom koncernen och några fartyg blev registrerade på bolaget.


Källor
BRYGGAN
REDERI
BROSTRÖM
FARTYGSINDEX
TILLBAKA