BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKAAKTIEBOLAGET SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET

TILLBAKA TILL ASOK FARTYG

Källor

HISTORIK

OSTASIAT
AKTIEBOLAGET SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET
ASOK


I svensk sjöfartstradition finns få saker så mytomspunna som handelssjöfarten på fjärran östern. Mycket av denna mystik härrör från det mycket framgångsrika Ostindiska Comagniet som drog hem avsevärda vinster till sina ägare, från det att det första skeppet FREDRIC REX SUECIE lämnade Göteborg 1731, fram till sista skeppet avseglade 1816. Fortfarande vårdas minnet av detta första bolag, bl.a. genom bygget av replikan av GÖTHEBORG som för närvarande pågår.

Detta tidiga bolag har dock inget gemensamt med det bolag som här presenteras, Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniet (ASOK), eller Ostasiat i dagligt tal.
Under slutet av 1800-talet och början av 1900talet gjordes en del försök att få igång linjetrafik mellan Skandinavien och Fjärran östern. Störst framgång hade det danska rederiet "Det Östasiatiske Kompagnie" som grundades 1898. Bankdirektör K A Wallenberg samt vice häradshövdingen Marcus Wallenberg var tidigt i kontakt med det danska bolaget för att främja den svenska exporten till Ostasien. Det visade sig snart att det skulle finnas underlag för ett svenskt rederi att driva linjetrafik på denna trade. K A Wallenberg tog 1906 kontakt med skeppsredare Dan Broström i Göteborg som genast fattade intresse för projektet. 1907 var man klar med bolagsbildningen, där K A Wallenberg blev ordförande och Dan Broström VD. Samma år anskaffade bolaget sitt första fartyg S/S CANTON, ett fartyg inköpt från danska Östasiatiske Kompagnie. Redan från början inledde ASOK ett samarbete med det danska Östasiatiska och senare även med norska Wilhelmsen.
När trafiken väl kommit igång visade det sig att lastundelaget snabbt översteg det tonnage som bolaget hade till sitt förfogande. Behovet av nya fartyg var stort och bolaget nyanskaffade snabbt fler fartyg att sätta in på alltfler linjer, från Indien och bort mot Japan och Kina.
Ostasiat kom att klara både första världskriget och tjugotalets depression utan allt för stora problem. Värre kom rederiet dock att drabbas under det andra världskriget som ju kom att utspelas till stor del i östra Asien med början med kriget mellan Kina och Japan. Under krigsåren lade Ostasiet ut stora nybyggnadsbeställningar. Dessa nya moderna fartyg kom man att ha stor nytta av efter krigsslutet då bolaget stod med en modern flotta.
ASOK förblev ett eget bolag inom Broströmkoncernen fram till 1978 då Broström omstrukturerade verksamheten och samlade alla bolag inom Broströms Rederi AB. Med detta försvann ASOK och dess klassiska skorstensmärke och fartygen fick istället Broström svarta skorstenen.

1984 överfördes Broströms till Red AB Transocean där Transatlantic var huvudägare. För en kort tid kom nu ASOK skorstenen med de tre kronorna åter, om än i något annorlunda utförande. Bolagets definitiva slutpunkt vill jag sätta till 1989 då fartyget M/S BARBER NARA säljs. Detta fartyg tillhörde visserligen aldrig ASOK flottan eftersom hon levererades först efter det att ASOK gått upp i Broströms Rederi AB. Namnet visar ändå på att detta fartyg var avsett för ASOK trafik.

Vid sidan av linjetrafiken drev ASOK även sk feedertrafik, mindre fartyg som samlade upp last från östesjöhamnar till Göteborg. I denna sammanställning representerar det tidiga motorfartyget M/S SVEALAND denna trafik. Bolaget kom även att stå som ägare för ett tankfartyg och två bulkfartyg. Dessa fartyg ingick dock huvudsakligen i Broströms tank/bulkverksamhet.


TILLBAKA TILL ASOK FARTYG